[email protected] +355 42 42 0785

ZGJIDH DHE ME PAS PLOTESO FORMULARIN PERKATES ME TE GJITHA TE DHENAT

Emri juaj (i domosdoshem)

Nr. Tel (i domosdoshem)

Emaili Juaj (i domosdoshme)

Emri i kompanise (i domosdoshem)

NIPT i kompanise (i domosdoshem)

Qyteti ku ushtroni aktivitetin (i domosdoshem)

Adresa e sakte (e domosdoshme)

Emri juaj (i domosdoshem)

Nr. Tel (i domosdoshem)

Emaili Juaj (i domosdoshme)

Emri i shoqerise/kompanise (i domosdoshem)

NIPT i shoqerise/kompanise (i domosdoshem)

Qyteti ku ushtroni aktivitetin (i domosdoshem)

Adresa e sakte (e domosdoshme)

Emri juaj (i domosdoshme)

Nr. Tel (i domosdoshem)

Emaili Juaj (i domosdoshem)

Emri i studios (i domosdoshem)

NIPT i studios (i domosdoshem)

Qyteti ku ushtroni aktivitetin (i domosdoshem)

Adresa e sakte (e domosdoshme)

Emri juaj (i domosdoshem)

Nr. Tel (i domosdoshem)

Emaili Juaj (i domosdoshme)

Emri i kompanise (i domosdoshem)

NIPT i kompanise (i domosdoshem)

Qyteti ku ushtroni aktivitetin (i domosdoshem)

Adresa e sakte (e domosdoshme)

Emri juaj (i domosdoshme)

Nr. Tel (i domosdoshem)

Emaili Juaj (i domosdoshem)

Emri kompanise (i domosdoshem)

NIPT i kompanise (i domosdoshem)

Qyteti ku ushtroni aktivitetin (i domosdoshem)

Adresa e sakte (e domosdoshme)